Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CASALONGA
Maria Bradamante (1784 - 1789)
Maria Bradamante (1791 - )
Maria Bradamante (1807 - 1807)
Maria Bradamante (1822 - 1823)
Maria Bradamante (1851 - 1893)
Maria Bradamante (1851 - 1893)
Maria Camilla (1712 - 1719)
Maria Catarina (1721 - 1721)
Maria Catarina (1728 - 1787)
signora nobile Maria Catarina (1755 - 1828)
Maria Catarina (1756 - )
Maria Catarina (1776 - )
Maria Catarina (1777 - 1853)
Maria Catarina (1777 - 1853)
Maria Catarina (1777 - 1783)
Maria Catarina (1789 - )
Maria Catarina (1791 - 1823)
Maria Ciccola (1821 - )
Maria Colomba ( - 1799)
nobile Maria Colomba (1736 - )
Maria Colomba (1739 - 1812)
Maria Colomba (1755 - 1782)
signora Maria Colomba (1765 - 1826)
Maria Colomba (ca1766 - 1846)
signora Maria Colomba (1766 - )
Maria Colomba (1829 - )
Maria Colomba (1829 - )
Maria del Carmen (1885 - )
Maria Devota (ca1798 - 1878)
Maria Domenica (1811 - )
Maria Domenica (1813 - 1870)
Maria Domenica (1818 - 1818)
Maria Dorotea (1710 - )
Maria Dorotea (1714 - )
Maria Dorotea (1815 - 1899)
Maria Dorotea (1815 - 1899)
Maria Elisabetta (1790 - )
Maria Emilia (1706 - )
Maria Emilia (1708 - 1708)
Maria Emilia (1708 - 1719)
Maria Emilia (1709 - )
nobile Maria Emilia (1726 - 1793)
Maria Felice (1818 - )
Maria Felice (1819 - 1823)
Maria Felice (1825 - )
Maria Felice (1837 - )
Maria Felice (1837 - )
Maria Fiordalice (1866 - )
Maria Fiordispina (1723 - 1740)
signora Maria Fiordispina (1748 - 1782)
Maria Flora (1783 - 1783)
Maria Flora (1786 - )
Maria Flora (1789 - )
Maria Francesca (1718 - )
signora nobile Maria Francesca (1755 - 1798)
Maria Francesca (1807 - )
Maria Francesca (1825 - )
Maria Geronima (ca1683 - 1721)
Maria Geronima (1736 - 1741)
Maria Geronima (1788 - 1819)
Maria Geronima (1823 - 1865)
Maria Geronima (1823 - 1865)
Maria Geronima (1825 - 1890)
Maria Giovanna (1784 - 1814)
Maria Giovanna (ca1795 - 1859)
Maria Giovanna (1795 - )
Maria Giovanna (1802 - )
Maria Giovanna (1816 - 1855)
Maria Giulia (1772 - )
Maria Giuseppa (1803 - 1832)
Maria Giuseppa (1808 - 1853)
Maria Graziosa (1706 - )
nobile Maria Graziosa (1710 - 1765)
Maria Graziosa (1726 - )
Maria Graziosa (1775 - 1829)
Maria Graziosa (1775 - 1829)
Maria Graziosa (1802 - 1805)
Maria Graziosa (ca1806 - )
Maria Graziosa (1829 - )
Maria Ignazia (1844 - )
Maria Isabella (1711 - 1715)
Maria Letizia (1772 - )
Maria Letizia (1802 - 1835)
Maria Lucia (1711 - )
Maria Lucia (1810 - 1832)
Maria Maddalena (1714 - 1714)
Maria Maddalena (1728 - 1773)
Maria Maddalena (1731 - 1801)
Maria Maddalena (1736 - 1736)
signora nobile Maria Maddalena (1740 - <1803)
Maria Maddalena (1747 - 1752)
signora Maria Maddalena (ca1767 - )
Maria Maddalena (ca1774 - 1819)
Maria Maddalena (1780 - 1841)
Maria Maddalena (1780 - 1782)
Maria Maddalena (1785 - 1803)
Maria Maddalena (1799 - 1871)
Maria Maddalena (1799 - 1871)
Maria Maddalena (1821 - )
Maria Maddalena (1823 - 1902)
Maria Marfisa (1767 - 1768)
Maria Mattea (1810 - )
Maria Mattea (1831 - 1897)
Maria Onorata (1816 - <1911)
Maria Onorata (1816 - <1911)
signora Maria Ottavia (1747 - 1792)
Maria Paola (1784 - )
Maria Rosa (1729 - )
Maria Rosa (1729 - )
Maria Rosa (1740 - 1741)
Maria Rosa (1762 - )
Maria Rosa (1762 - )
Maria Rosa (1811 - )
Maria Rosa (1811 - )
Maria Saveria
Maria Saveria (1706 - )
Maria Saveria (1707 - )
Maria Saveria (1722 - )
Maria Saveria (1722 - )
Maria Saveria (1728 - )
Maria Saveria (1745 - 1769)
Maria Saveria (1750 - )
Maria Saveria (1756 - 1789)
signora Maria Saveria (1763 - 1796)
signora Maria Saveria (1771 - 1792)
Maria Saveria (ca1780 - )
Maria Saveria (1803 - )
Maria Saveria (1803 - 1866)
Maria Saveria (1812 - 1867)
Maria Saveria (1816 - )
Maria Saveria (1850 - )
Maria Spina (ca1793 - 1853)
Maria Spina (1856 - 1867)
Maria Teresa Alda (1725 - )
Maria Teresa Felice (1754 - 1754)
Marianna (1788 - )
Marianna (1790 - 1859)
Marianna (1809 - 1877)
Marianna (1809 - 1877)
Marianna (1812 - 1813)
Marianne (1838 - )
Marianne (1923 - 1978)
Marianne Catherine (1867 - )
Mariantonia
Marie
Marie (1833 - 1917)
Marie (ca1844 - )
Marie (1864 - 1939)
Marie Angèle Dorothée (1878 - 1879)
Marie Anne (1855 - )
Marie Anne (1887 - )
Marie Anne (1897 - 1898)
Marie Anne (1905 - 1995)
Marie Annonciade (1879 - )
Marie Antoinette
Marie Antoinette (1821 - 1821)
Marie Antoinette (ca1822 - )
Marie Antoinette (1848 - 1893)
Marie Antoinette (ca1853 - 1871)
Marie Antoinette (1858 - )
Marie Antoinette (1858 - )
Marie Antoinette (1860 - 1944)
Marie Antoinette (1869 - )
Marie Antoinette (1870 - )
Marie Antoinette (1874 - )
Marie Antoinette (1892 - 1969)
Marie Antoinette (ca1935 - 2012)
Marie Antoinette (ca1935 - 2012)
Marie Antoinette Côme (1853 - 1878)
Marie Antoinette Toussainte (1903 - )
Marie Blanche Eugénie (1886 - 1971)
Marie Caroline (1874 - 1881)
Marie Caroline (1969 - )
Marie Catherine (1804 - )
Marie Claire (1833 - 1905)
Marie Coralie Louise (1857 - 1937)
Marie Dominique (1850 - )
Marie Dominique (1855 - )
Marie Dominique (ca1861 - )
Marie Dominique (1863 - )
Marie Dominique (1866 - 1868)
Marie Dominique (1870 - 1894)
Marie Dominique (1870 - )
Marie Dominique (1902 - 1981)
Marie Dominique (1907 - 1998)
Marie Dominique (1907 - 1998)
Marie Félicité (1854 - 1875)
Marie Fiordalice (ca1870 - 1884)
Marie France
Marie Françoise (1819 - )
Marie Françoise (1845 - )
Marie Françoise (1847 - 1877)
Marie Françoise (1867 - 1869)
Marie Françoise (1877 - )
Marie Françoise (1900 - )
Marie Françoise Anne Marie (1896 - 1957)
Marie Françoise Antoinette (1893 - 1979)
Marie Hélène (1965 - )
Marie Jeanne (1847 - <1901)
Marie Jeanne (1862 - 1942)
Marie Jeanne (1886 - )
Marie Jeanne (1895 - 1972)
Marie Jeanne (1896 - 1972)
Marie Jeanne Rose (1903 - 1988)
Marie Jérômine (1819 - )
Marie Jérômine (1819 - )
Marie Jérômine (1838 - 1897)
Marie Jérômine (1869 - 1938)
Marie Jérômine (1869 - 1938)
Marie Jérômine (1885 - )
Marie Jérômine Jeanne (1891 - 1961)
Marie Josée
Marie Joséphine ( - 1957)
Marie Joséphine (1863 - 1863)
Marie Joséphine (1867 - )
Marie Joséphine (1879 - )
Marie Joséphine (1891 - 1970)
Marie Joséphine Françoise Nataline (1862 - )
Marie Luce (1949 - )
Marie Lucie (1925 - )
Marie Lucie Jérômine (1886 - 1917)
Marie Madeleine Nicolette (1899 - )
Marie Marguerite Octavie Hélène Anne (1865 - 1935)
Marie Noëlle
Marie Paule Françoise (1840 - )
Marie Pauline (1843 - <1925)
Marie Pauline (1871 - )
Marie Rose (1801 - )
Marie Rose (1835 - )
Marie Rose (1882 - )
Marie Valentine (1889 - 1966)
Marie Xavière (1840 - 1887)
Marie Xavière (1840 - 1887)
Marine
Mariola (1859 - 1868)
Mariola (ca1861 - 1863)
Mariola (1861 - )
Martine
Martine Françoise (1956 - 2010)
Martino (ca1732 - 1803)
Mathieu
Mathieu (1831 - 1896)
Mathieu (1832 - 1874)
Mathieu (1835 - )
Mathieu (1848 - 1859)
Mathieu (1850 - 1898)
Mathieu (1860 - )
Mathieu (1867 - 1900)
Mathieu (ca1884 - 1897)
Mathieu (1911 - )
Mathieu Charles Antoine Pierre (1900 - 1969)
Mathieu François (1926 - 2000)
Mathieu Jean Jérôme (1891 - 1917)
Mathieu Jérôme (1874 - 1966)
Mathieu Jérôme (1874 - 1966)
Mathieu Octave Gilbert (1974 - )
Mathilde (1842 - 1879)
Mathilde (1862 - 1942)
Mathilde (1896 - 1999)
Mathilde (1906 - 1908)
Mathilde (1910 - 1970)
Mathilde Marie Françoise (1931 - )
Mattea (ca1821 - 1893)
Mattea (1830 - 1909)
Mattea (1833 - 1900)
Mattea (1834 - )
Matteo
Matteo (ca1698 - 1720)
maestro Matteo (ca1780 - 1829)
Matteo (ca1810 - )
Matteo (1817 - 1818)
Mélissa (1985 - )
Mémina (ca1886 - 1891)
Michaël Antoine Marcel (1985 - )
Michel (1957 - )
Michel (1958 - )
Michel Dominique Bernard (1930 - )
Michel Jean Louis (1941 - )
Micheline (1908 - 1980)
Mickael
Mika
Monique
Morgane Dominique (1996 - )
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N ( - <1818)
N
N
N
N
N
N
N ( - <1806)
N ( - <1857)
N
N ( - <1847)
N ( - <1848)
N ( - <1833)
N
N
N ( - <1844)
N (1722 - )
N (1761 - )
N (1781 - )
N (1787 - 1787)
N (1792 - )
N (ca1817 - )
Na
Na
Na
Na
Napoléon Eugène Charles François (1856 - 1956)
Natale (1810 - 1897)
Natalina (ca1822 - )
Nathalie (1981 - )
Nathaline (1889 - 1971)
Nicolao (1739 - )
Nicolao (1788 - )
Nicolas (ca1986 - )
Nicolette (1900 - 1967)
Noël (1876 - )
Noël (1882 - 1884)
Nunzio (ca1697 - 1757)
Octave
Octave
Octave (1906 - 1971)
Octave (1906 - 1971)
Octave (1954 - )
Octave Toussaint (1906 - 1942)
Octavie
Octavie (1872 - 1896)
Octavie (1890 - )
Octavie (1903 - 1918)
Octavie (1956 - )
Olivia
Olivier Nicolas Frédéric (1971 - )
Onorata (1750 - 1751)
Orazio
Osvaldo Luis
Ottavia Maria (1792 - 1863)
Ottavia Maria (1807 - )
Ottavio Francesco (1723 - 1723)
Ottavio Francesco (1827 - 1872)
messer Pancrazio ( - <1703)
messer Pancrazio ( - <1703)
Pancrazio (ca1689 - 1710)
Pancrazio (1709 - 1710)
Pancrazio (1711 - 1711)
Pancrazio (1726 - 1726)
Paola (ca1730 - 1810)
Paola (ca1730 - 1810)
Paola (1771 - )
Paola (ca1775 - 1803)
Paola (1805 - )
Paola Francesca ( - 1787)
Paola Francesca (1747 - )
Paola Francesca (1786 - 1842)
Paola Francesca (1802 - 1823)
Paola Francesca (1824 - )
Paola Francesca (1824 - )
Paola Francesca (1828 - 1885)
Paola Francesca (1829 - )
Paola Francesca (1845 - )
Paola Francesca (1851 - 1927)
Paola Maria (1795 - )
Paola Maria (1803 - 1843)
Paola Maria (1804 - )
Paola Maria (ca1808 - 1887)
Paolo (1744 - 1770)
Paolo (ca1775 - 1813)
Paolo (ca1778 - 1822)
Paolo (1820 - 1846)
Paolo Battista (1851 - 1916)
Paolo Battista (1851 - 1916)
Paolo Delfino (1767 - 1767)
Paolo Emilio
Paolo Francesco (ca1678 - )
Paolo Francesco (1731 - 1731)
signore nobile Paolo Francesco (1736 - 1787)
Paolo Francesco (1773 - )
Paolo Francesco (1813 - 1813)
nobile maestro Paolo Geronimo (ca1693 - 1742)
Paolo Geronimo (1704 - )
nobile Paolo Geronimo (1725 - 1762)
Paolo Geronimo (1743 - 1743)
Paolo Geronimo (1768 - 1768)
Paolo Geronimo (1769 - 1769)
Paolo Geronimo (1774 - )
Paolo Geronimo (1804 - 1876)
Paolo Geronimo (1805 - 1871)
Paolo Vincente (1845 - 1856)
signore Paolo Vincenzo (1756 - )
Pascal (ca1853 - )
Pascal (ca1859 - )
Pascal (1859 - )
Pascal (1859 - )
Pascal (1866 - )
Pascal (1868 - 1868)
Pascal (1879 - 1879)
Pascal (1892 - 1964)
fra Pasquale
Pasquale (ca1651 - 1717)
Pasquale (1722 - 1722)
Pasquale (ca1767 - )
Pasquale (1836 - )
Pasquale (1845 - 1845)
Paul
Paul
Paul (1855 - )
Paul (1921 - )
Paul Antoine Charles Simon (1989 - )
Paul Antoine Trinité (1983 - )
Paul Baptiste (1846 - )
Paul Dominique
Paul François (1831 - 1906)
Paul François Antoine Jean
Paul François Marie (1940 - 2016)
Paul Jérôme (1877 - 1904)
Paul Jérôme (1915 - 1998)
Paul Marcel (1947 - 1950)
Paul Noël (1857 - )
Paulette Mathilde (1902 - 1976)
Paulette Mathilde (1902 - 1976)
Paulin (1873 - 1875)
Paulin (1877 - 1878)
Pauline (1849 - >1900)
Pauline (1872 - )
Pauline (ca1874 - )
Pauline (1995 - )
Pauline Françoise (1829 - 1873)
Pauline Françoise (1852 - 1880)
Pauline Françoise (1865 - 1865)
Pauline Françoise (1866 - 1947)
Pauline Françoise (1866 - )
Pauline Françoise (1891 - 1892)
Pedro
Pedro
Pétronille (1912 - )
Pétronille Céleste (1896 - )
Philibert (2015 - )
Philippe (1853 - )
Philippe (1942 - )
Pierre
Pierre (1912 - 1968)
Pierre Antoine François (1928 - )
Pierre Christian (1994 - )
Pierre François Henri (1942 - )
Pierre Paul
Pierre Paul (1877 - )
Pierre Paul (1957 - 2007)
Pierre Toussaint (1871 - 1871)
maestro Pietro ( - <1758)
Pietro ( - <1740)
nobile maestro Pietro (ca1701 - <1785)
Pietro (1725 - 1725)
Pietro Agostino (1737 - )
Pietro Maria ( - <1716)
Pietro Maria (ca1702 - 1728)
signore Pietro Paolo (1769 - 1828)
signore Pietro Paolo (1769 - 1828)
Pietro Paolo (1830 - 1875)
Pietro Paolo (1830 - 1902)
Raffaello (1820 - 1883)
Raphaël (1840 - 1907)
Raphaël Antoine Mathieu (1901 - )
Raphaël Toussaint (1889 - 1947)
Raphaël Toussaint (1889 - 1947)
Raymond Antoine Mathieu (1895 - 1986)
Régine
Régine (1951 - )
Régis Michel André
Rémy Emmanuel Bruno
René Marcel Edmond Olivier (1908 - 1962)
Rita
Robin
Roocio
Rosa (1738 - 1739)
Rosa (ca1757 - )
Rosa (ca1774 - 1839)
Rosa (ca1801 - 1808)

Previous · Next

Contents · Surnames · Contact
Copyright ©1962-2018, Pierre F. CASALONGA, All Rights Reserved - Worldwide
These informations are provided for the free use of those engaged in non-commercial genealogical researches. Not only a commercial use, but a publication, anyhow and anywhere, without mention of THE original SOURCES, or without our written permission (in case of a particular request exceeding an exclusive private use), are strictly prohibited.